Положение комиссии по противодействию коррупции МЧС КР

0
1 207 просмотров

“Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин

коррупция менен күрөшүү жана алдын алуу боюнча комиссиясынын

ЖОБОСУ

 I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин

коррупция менен күрөшүү жана алдын алуу боюнча комиссиясы (мындан ары – коррупция менен күрөшүү комиссиясы) министрликтеги коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо жана анын алдын алуу жаатындагы бирдиктүү саясатты көзөмөлдөөчү комиссия болуп эсептелет.

2. Коррупция менен күрөшүү комиссиясы өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-2014-жылдарда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программасын жана иш планын бекитүү жөнүндөгү” Токтомун, ӨКМнин “2012-2014-жылдарда коррупцияга каршы иш-чараларынын” планын жетекчиликке алат.

3. Коррупция менен күрөшүү комиссиясы өз ишин КР ӨК министрлигинин борбордук аппараты, түзүмдүк жана аскер бөлүктөрү менен өз ара байланышта, ушул Жобого ылайык жүргүзөт.

II. Коррупция менен күрөшүү  комиссиясынын негизги милдеттери

4. Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

-министрликтин борбордук аппаратында,  түзүмдүк жана аскер бөлүктөрүнүн бардык чөйрөсүндө коррупциялык көрүнүштөрдун алдын алуу жана ага жол бербөө иш-чараларын уюштурууну камсыз кылуу;

– КР ӨК министрлигинин мамлекеттик жана аскер кызматчыларынын  ишмердүүлүгүндө коррупциялык схемаларга жол бербөө;

– министрликтеги мамлекеттик жана аскер кызматчыларынын Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы тийиштүү укуктук-ченемдик актылары менен тааныш болуусу үчүн мүмкүнчүлүк жана шарт түзүү.

III. Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын функциялары

5. Коррупция менен күрөшүү комиссиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

– коррупцияны болтурбоо жана алдын алуу боюнча саясатты ишке ашырат;

– коррупцияны болтурбоо жана алдын алуу боюнча министрликтин борбордук аппаратынын, түзүмдүк жана аскер бөлүктөрүнүн ишин координациялайт жана көзөмөлдүк кылууну камсыздайт;

– ӨКМнин “2012-2014-жылдарда коррупцияга каршы иш-чараларынын” планынын министрликте жана анын түзүмдүк, аскер бөлүктөрүндө аткарылышын көзөмөлдөйт;

– ӨКМнин коомдук кабылдамасынын жарандарга консультация берүү иштерин уюштуруу менен коррупциялык көрүнүштөргө каршы туруу маселелери жаатында ишеним телефону боюнча түшүндүрүүлөрдү жүргүзөт. Калктын өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылуусундагы административдик барьерлерди жоюусуна көмөктөшөт.

– социалдык теңсиздиктин жана коррупциянын фактыларын жокко чыгаруу үчүн, адистердин эл аралык иш-чараларга катышуусунун жана ошондой эле мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктарга көрсөтүү иштеринин анализин жүргүзөт.

IV.  Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын укуктары

6. Коррупция менен күрөшүү комиссиясы төмөнкү укуктарга ээ:

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде мекемелер, уюмдар, юридикалык жана жеке жактар менен коррупция менен күрөшүү жаатындагы келишимдерди түзүү;

– министрликтин түзүмдүк, аскер бөлүктөрүнөн коррупция менен күрөшүү боюнча жүргүзгөн иш-чараларынын отчетторун суроо жана алуу;

– КР мыйзамдарында белгиленген тартипте эл аралык жана башка уюмдардан коррупция менен күрөшүүгө багытталган  иш-чараларды өткөрүүдө каржылык жардамдарды алуу;

– КР мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

V. Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын ишин уюштуруу

7. Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын жалпы жетекчиликти КР Өзгөчө кырдаалдар  министрлигинин статс-катчысы, министрликтин коррупция менен күрөшүү  комиссиясынын төрагасы жүргүзөт.

8. Министрликтин кадрлар бөлүмүнүн башчысы коррупция менен күрөшүү комиссиянын төрагасынын орун басары болуп эсептелет жана коррупция менен күрөшүү  комиссиясынын төрагасы жок учурда анын кызматтык милдетин аткарат.

9. Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын төрагасы:

–  коррупция менен күрөшүү комиссиясынын ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт жана коррупция менен күрөшүү  комиссиясына жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жооптуу болот;

–   өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде буйруктарды чыгарат;

– мыйзамда белгиленген тартипте коррупция менен күрөшүү  комиссиясынын мүчөлөрүн дайындоого жана бошотууга министрге сунуш берет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-2014-жылдарда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программасынын иш планын,  ӨКМнин “2012-2014-жылдарда коррупцияга каршы иш-чараларынын” планын аткаруу боюнча министрликтин мамлекеттик жана аскер кызматчыларын тартиптик жазага тартууга, ведомстволук сыйлыктар менен сыйлоого, КРнын Мамлекеттик сыйлыктарына көрсөтүүгө министрге сунуш берет.

 – Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын компетенциясына кирген маселелерди козгогон жыйындарга катышат;

– Коррупция менен күрөшүү комиссиясынын кызыкчылыгын коргойт;

– Министрликтин борбордук аппаратына, түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана аскер бөлүктөрүнө  ӨКМнин “2012-2014-жылдарда коррупцияга каршы иш-чараларынын” планын аткаруу боюнча сунуштарды берет.

Print Friendly, PDF & Email

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here